Wat is de Doe-Mee-Pas

De Doe-Mee-Pas is een pas waarmee kinderen, jongeren en 65-plussers gratis lid kunnen worden van één of meerdere sport- of culturele verenigingen. De enige voorwaarde voor het gebruik van deze pas is dat de gebruiker afhankelijk is van een inkomen rond het sociaal minimum. De Doe-Mee-Pas kan vanaf 2012 worden gebruikt voor meer dan één vereniging. Het gemiddelde bedrag voor 65-plussers en voor kinderen is € 200,-. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.

Informatie voor ouders
Alle kinderen uit gezinnen in de gemeente Coevorden die afhankelijk zijn van een inkomen rond het sociaal minimum ontvangen de Doe-Mee-Pas.

Heeft u een inkomen rond het sociaal minimum en heeft uw kind geen pas ontvangen? U kunt de pas aanvragen via het digitale formulier.

Inkomensgrens

Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Coevorden.